انتظار

هوالحق

سلام

توی این چند روزه بارها از خودم پرسیدم . در این مدت عمر به غیر از انتظار چه کردیم؟ یک مقداری فکر کنید ...... فقط منتظر بودیم یا حرکتی هم کردیم؟

عید بر همه دوستان مبارک

یاعلی

/ 3 نظر / 81 بازدید
زهرا زاهدی

تشکر از حضور تان دوست گرامی ام. ساده و صمیمی است نوشته های شما. صمیمی مثل نجواهای خودمانی

عمو علی

......................................... سلام ...................................................... وقت ................................................................ به خیر ...................................................................... امیدوارم ایام ..................................................................................... به کامتان .................................................................................................. باشد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][خنده][خنده][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

عباس عابد ساوجی

سلام اصلا منتظر نمی مانم چون به قدری وقت کم دارم که جلو تر از زمان هم می دوم بازهم عقب می مانم.[گل]