هوالحق سلام خوبيد؟ اميدوارم که هکيشه شاد باشيد ببخشيد کم نوشتم ودير اما شما خوبيد ميدونم ميبخشيد ياعلی  
/ 2 نظر / 41 بازدید
هوالحق سلام     زان می که حرام نيست در مذهب ما                       تا صبح ادم خشک نيابی لب ما   ياعلی
/ 2 نظر / 38 بازدید
هوالحق   سلام خسته نباشی گر مرد نام وننگی از کوی ما گذر کن                            ما مرد نام وننگيم از کوی ما حذر کن خيلی ببخشيد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 44 بازدید
هوالحق سلام خوبيد؟   ميخوام امشب بگم چرا اينقدر ما سوال ميکنيم مثلاً چرا بايد اين کارو بکنيم يا  چرا بايد اون کارو نکنيم .   ميگن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
3 پست
مرداد 83
2 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
20 پست
آذر 82
22 پست
آبان 82
38 پست
عشق
1 پست
انسانیت
1 پست
معصومی
28 پست
تربیت
2 پست
رندی
1 پست
رند
1 پست
علی(ع)
10 پست
ذکر
1 پست
روح
3 پست
ارواح
1 پست
عاشورا
1 پست
روضه
2 پست
نماز
2 پست
تسلیت
1 پست
نوربخش
1 پست
غدیرخم
6 پست
سقیفه
8 پست
بیعت
2 پست
ولایت
5 پست
امامت
1 پست
اسلام
2 پست
ایمان
2 پست
کفر
1 پست
عدل
1 پست
صبر
1 پست