هوالحق سلام من نگويم که بدرد دل من گوش کنيد                                    بهتر آنست که اين قصه فراموش کنيد   عاشقان را بگذلريد بنالند همه                                   مصلحت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 44 بازدید
هوالحق   سلام   درتمام عمرم اينقدر شيفته تو نشده بودم هيچ وقت به اندازه الان دوست  نداشتم پيشت بودم دوست داشتم موهای بلند تو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 42 بازدید
هوالحق   سلام   من نميخوام داستان بگم فقط تلنگری برای خودم بود بدونم کی هستم  وچی ميخوام آيا غير دست نوازش گر خدا چيز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 40 بازدید
 هوالحق سلام داشت ميرسيد به درب  دبيرستان خدايا قبول بشم همين آخريشه آبروم نره  اگر قبول بشم ديگه گناه نميکنم قول ميدم به ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 53 بازدید
هوالحق سلام خوبيد؟   يک روز شيخ حسن خرقانی نشسته بود کنار رودخانه وداشت با   خدا مکاشفه ميکرد(ما آدمهای ساده وقتی ميخواهيم  با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 43 بازدید
هوالحق   سلام   پاک بودن بهترين حالته پس چرا سعی نکنيم پاک باشيم حالا چه جوری ميشه پاک بود؟   اصلاًپاک پاک ميتونيم باشيم يا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
3 پست
مرداد 83
2 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
20 پست
آذر 82
22 پست
آبان 82
38 پست
عشق
1 پست
انسانیت
1 پست
معصومی
28 پست
تربیت
2 پست
رندی
1 پست
رند
1 پست
علی(ع)
10 پست
ذکر
1 پست
روح
3 پست
ارواح
1 پست
عاشورا
1 پست
روضه
2 پست
نماز
2 پست
تسلیت
1 پست
نوربخش
1 پست
غدیرخم
6 پست
سقیفه
8 پست
بیعت
2 پست
ولایت
5 پست
امامت
1 پست
اسلام
2 پست
ایمان
2 پست
کفر
1 پست
عدل
1 پست
صبر
1 پست