سلام

خوبی؟

بنام علی ،يکی را گفتند عاشقی چيست گفت: چو ما شوی بدانی ،

گر مرد نام وننگب از کوی ما گذر کن       ما مرد نام وننگيم از کوی ما حذر کن

در تمامی اديان الهی عشق به گونه های متفاوت معنی شده اما در اسلام عشق بسيار زيبا معنی شده اسلام ميگويد عشق يعنی يکی شدن يکی شدن با ديگری کيست که بايد تمام وجودت را به او بدهی همه هستی و داروندارت را به او بدهی .

آيا کسی جوانمرد تر و با مروت تر از خدا سراغ داري؟

او که اگر تمام بود خود را بدهی باز چون بی نياز هست هيچ چشم داشتی به وجود تو ندارد پس همه تو باز مال خودت هست اما چون امانت به خدا داده ای پس او مراقب وجود تو هست. چه کسی بايد مراقب امانت تو باشد؟ امانتی که به تو سپرده شده هست و روزی از تو ميخواهند که آن را پس بدهی آيا خود تنهايی ميتوانی مراقب آن امانت باشي؟ اگر تو کتابی داشته باشی بخواهی پيش کسی امانت بگذاری چه کسی و يا چه جايی بهتر از کتابخانه يا دارنده کتابخانه که همه فنون  نگهداری  کتاب را ميدانند؟ و آنقدر کتاب دارند که محتاج کتاب تو نيستند ويا خود آنها اين کتاب را به تو دادهاند پس هيچگونه چشم داشتی به آن ندارند

تو عاشق  عاشقترين باش تا او نيز عاشق تو باشد تو ميخواهی پاکترين چيزی که نزد خود امانت داری ( عشق ) را به کسی بسپار ی چه کسی بهتر از خدا که عاشقترين ميباشد.

حالا چه کسی از عشق به خدا ضرر کرده؟

حالا که ميخواهی به خدا عشقت را احساست را امانت بدهی او نيز عاشق تو ميشود وتو با او يکی ميشوی .

تو در ماه رمضان بعد از افطار چه احساسی داری اين همان نزديک شدن به خداست اين احساس را وقتی پيدا ميکنی که بخدا نزديک ميشوی حالا با اين تجربه ببين با خدا يکی شدن چه حالی دارد؟!

حالی که با نوشتن يا گفتن تشريح کرد بايد آن احساس را تجربه کنی بايد آن را حس کنی اما به خود وعده بده چون تو نيز ميتوانی  چون اگر نميتوانستی حتی اجازه نداشتی اين نوشته را بخوانی  چندين تن هستند که ميتوانستند با فشار دادن يک دکمه وارد اين وبلاک شوند واين نوشته را بخوانند اما از بين آنها تو آمدی  اين را نيز به فال نيک بگير هر چند که اتفاقی بود!!

پس از همين الان  با خدا دوست باش همان طوری که با دوستانت هستی اصلا هر روز  که اتفاقی برايت رخ ميدهد را برای او تعريف کن موقع خوابيدن براش بگو انگار او را ميبينی و  دارد گوش ميدهد همانگونه که اين نوشته را خواندی وجرقه ای در وجودت بود به همين صورت خدا تو را راهنمايی ميکند و به تو ياد ميدهد چگونه عاشقش باشی پس يا علی بگو و عشق را آغاز کن .

زياد گفتم اما سعی کردم ساده بگويم اگر راهنماييم کنی ممنون ميشم

منتظر لطفت هستم

سبز پايدار وموفق باشی

يا علی

 

 

 

/ 3 نظر / 42 بازدید
Iman

عاشق باش حتی بدون معشوق ، تا هر نفست عشق و آرامش را به جهان هديه کند .

حاج رسول رستگاري

سحر به ياد تو از خواب ناز برخيزم / به اين اميد که ببينم جمال تو سحری / سلام دوست عزيز / به زودی مطالب جالبی در رابطه با عشق و محبت الهی از منظر عرفا خواهم نوشت. / باز هم به ما سر بزنيد. / يا علی

علیرضا باقریان

به نظر من اديان همه طرز بيان عشق هستند ، ديدی هر عاشقی يه جوری عشق خودشو بيان ميکنه ، هر کی به يه زبونی و با يه روشی ..... اديان همه برای بيان عشق اومده و باز به نطر من اسلام زيباترين زبان بيان اين عشقه که ماه مبارک اوج زيبايی اين بيانه . يا علی مدد