هو الحق

بی سبب دل را مرنجان از قضا نتوان گريخت

                                       نوش جان بايد نمود حق هرچه در پيمانه ريخت

 

ياعلی

/ 0 نظر / 45 بازدید