پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

شجاعت

هوالحق باسلام به خاطر بسپار: انسانهای شجاع فرصت می افرینند ترسو ها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند! التماس دعا یاعلی
/ 8 نظر / 40 بازدید