پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

هوالحق   باسلام   چو رسی به تور سينا ارنی بگو بگذر                                        که نه ارزد اين تمنا به جواب لنترانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   چو رسی به تو سينا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 34 بازدید
هوالحق   باسلام   ميخوام يکی از رازهای آفرينش را بگويم دقت کنيد اگر نکته دان باشيد ميفهميد و ميدانم همه کسانی که اين ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 36 بازدید