پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

هوالحق   سلام   مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد                                            ونفاس خوشش بوی کسی می آيد   مبارک باشد ....   ياعلی ادامه مطلب
/ 7 نظر / 29 بازدید
هوالحق   سلام   سخنرانی در جمع سران کشورهای دنيا هم عالمی دارد چشمانت را ببند و فکر  کن اگر تو آنجا بودی چی ميگفتی؟   ياعلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید
هوالحق   باسلام   در تمام روز فقط به يک مسئله فکر کردم تمام ذهنم را مشغول کرده   بود اونم تاثير چلوکباب کوبيده روی انسانها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید
هوالحق   باسلام   در تمام روز فقط به يک مسئله فکر کردم تمام ذهنم را مشغول کرده   بود اونم تاثير چلوکباب کوبيده روی انسانها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید
هوالحق باسلام   هرچند کوتاه اما قابل فهم   نوشته های بعضی از دوستان را ميگم  اما بعضی از   عزيزان زياد و بدون محتوا واسرار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.