پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

هو الحق بی سبب دل را مرنجان از قضا نتوان گريخت                                        نوش جان بايد نمود حق هرچه در پيمانه ريخت   ياعلی
/ 0 نظر / 40 بازدید