پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

هوالحق سلام توازابديت هرچيز می آيی ولحظه ها باتو آغاز می شود وزير افتاب به جز چشمان روشن تو و تکرار دستان من هيچ چيز تازه نيست.   ياعلی  
/ 1 نظر / 40 بازدید
هوالحق سلام ای ساکنان سرزمين ساده خوشبختی ای همدمان پنجره های گشوده درباران براوببخشاييد براوکه ازدرون متلاشی است ازتصورذرات نور ميسوزد وگيسوان بيهودهاش نوميدوار ازنفوذ نفس های عشق ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 44 بازدید
هوالحق سلام تونبودی دوزانو در برابرت نشستم چهره ات را نگاه کردم باچشمان بسته تو نبودی حرف زدم،حرف زدم،حرف زدم اما نتوانستم دهان بازکنم تونبودی بادستهايم تو را لمس کردم دست ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 42 بازدید
هوالحق سلام هرلحظهکه با هم بوديم جشنی بود عيد تجلی ودر جهان من وتو تنها همچون طوفانی سرمست فرود آمدی بی حساب پله ها ومرا ميان ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 49 بازدید