پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

هوالحق سلام سلسليه موی دوست حلقيه دام بلاست                               هرکه درين حلقه نيست فارق از اين ماجراست     گربز نندم به تيغ در نظرش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 44 بازدید
هوالحق سلام همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن                                 همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن زمدينه تا کعبه سروپابرهنه رفتن                                 ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 38 بازدید
هوالحق سلام ليلا منتظرتم خيلی به تو احتياج دارم دستم را بگير منتظرتم . منتظر نوازشت هنگامی که سرم را روی زانوهايت ميگزارم. منتظر ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 41 بازدید