پست های ارسال شده در دی سال 1382

هوالحق سلام بی سبب دل را مرنجان از قضا نتوان گريخت                               نوش جان بايد نمود حق هرچه در پيمانه ريخت يک از دوستان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 38 بازدید
هوالحق   سلام   خيلی دلم گرفته برای کسانی ناراحتم که حتی نميدونن کی هستن کسانی که حتی نميدونن چرا بدنيا آمدن کسانی که ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 41 بازدید
هوالحق   سلام   من که کبوتر دلم انس گرفته بارضا ميشنوم ز قدسيان زمزمه رضا رضا رضا غريب الغربا رضا معين الضعفا ميلاد معدن جود وصفا آبروی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 41 بازدید
هوالحق سلام من ميخواستم برم بم اما نگذاشتن گفتن از نظر امنيتی ممنون هست فقط نيروهايی که سازمان داده شدند ومتخصص هستن(نميدونم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 44 بازدید
هوالحق سلام   بنی آدم اعضای يکديگرند   کسانی که منتظر نشان دادن خودشون ومحک زدن هستن الان موقع اين کار هست ببين تا چه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 46 بازدید
هوالحق   سلام   ميگن يک روز ۲تا برادر با هم قرار ميگزارند رياضت بکشند اولی ميگويد من ميرو م دربيابان ودر تنهايی رياضت ميکشم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 45 بازدید
هوالحق   سلام   ميخوام يک چيز بگم اما ميدونم که او خواهد خواند وما نميتوانيم راحت بگوييم  پس يک کلام وساده بياييد ما شويم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 43 بازدید