پست های ارسال شده در آدر سال 1382

هوالحق سلام من نگويم که بدرد دل من گوش کنيد                                    بهتر آنست که اين قصه فراموش کنيد   عاشقان را بگذلريد بنالند همه                                   مصلحت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 43 بازدید
هوالحق   سلام   درتمام عمرم اينقدر شيفته تو نشده بودم هيچ وقت به اندازه الان دوست  نداشتم پيشت بودم دوست داشتم موهای بلند تو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 39 بازدید
هوالحق   سلام   من نميخوام داستان بگم فقط تلنگری برای خودم بود بدونم کی هستم  وچی ميخوام آيا غير دست نوازش گر خدا چيز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 39 بازدید
 هوالحق سلام داشت ميرسيد به درب  دبيرستان خدايا قبول بشم همين آخريشه آبروم نره  اگر قبول بشم ديگه گناه نميکنم قول ميدم به ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 53 بازدید
هوالحق سلام خوبيد؟   يک روز شيخ حسن خرقانی نشسته بود کنار رودخانه وداشت با   خدا مکاشفه ميکرد(ما آدمهای ساده وقتی ميخواهيم  با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 42 بازدید
هوالحق   سلام   پاک بودن بهترين حالته پس چرا سعی نکنيم پاک باشيم حالا چه جوری ميشه پاک بود؟   اصلاًپاک پاک ميتونيم باشيم يا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید
هوالحق سلام خوبيد؟ اميدوارم که هکيشه شاد باشيد ببخشيد کم نوشتم ودير اما شما خوبيد ميدونم ميبخشيد ياعلی  
/ 2 نظر / 41 بازدید
هوالحق سلام     زان می که حرام نيست در مذهب ما                       تا صبح ادم خشک نيابی لب ما   ياعلی
/ 2 نظر / 38 بازدید
هوالحق   سلام خسته نباشی گر مرد نام وننگی از کوی ما گذر کن                            ما مرد نام وننگيم از کوی ما حذر کن خيلی ببخشيد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 44 بازدید
هوالحق سلام خوبيد؟   ميخوام امشب بگم چرا اينقدر ما سوال ميکنيم مثلاً چرا بايد اين کارو بکنيم يا  چرا بايد اون کارو نکنيم .   ميگن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید
هوالحق   سلام من يک سوال کردم شما جواب بدين چرا پس نميگين چيزی؟ نميدونيد؟ نميخواهيد فکر کنيد؟ خيلی سخت بود؟ من منتظرم ياعلی    
/ 3 نظر / 39 بازدید
هوالحق   سلام ..... برودراين بيابان جست وجوکن                              ز هرخاکی کفی بردارو بو کن ز هرخاکی که بوی عشق برخواست                              يقين دان تربت ليلی همانجاست ............... گمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید