هوالحق

 

باسلام

 

معنی ريزش در تمام مراحل زندگی فرق ميکند مثل خيلی چيزهای ديگر که

در بچگی يک مفهوم دارد و در جوانی و نوجوانی يک مفهومی و در مسنی و

کهولت مفهومی ديگر .

 

ريزش خيلی مفهوم دارد و شايدم بتنهايی هيچ مفهومی اما بدون هيچ

پسوندیو يا پيشبندی چه چيزی و يا چه مفهمی را برای شما دارد ؟

 

ياعلی

/ 0 نظر / 36 بازدید