سلام

ای دل غمين مباش که مولای ما عليست .

امروز مثل هزاران روز ديگر گذشت باز من بودم وياد تو تو که هميشه با من هستی توای که غير از جفا نميدانی توای که بايد صدايت کتم تو دوست داری بگم من ديونتم من بيچارتم بابا من عاشقتم چقدر بايد بگم چقدر بايد فرياد کنم ديگه دارم قاطی ميکنم ديگه دارم يواش يواش ديون ميشم نميدونم چی بگم فقط يک بار يک بار بچشون اون شهد لباتو بزار ببوسم لباتو  ديگه دارم کم ميارم خودت کمک کن تا بميرم

ياعلی

/ 1 نظر / 40 بازدید
علیرضا باقریان

هر کس که تو را شناخت جان را چه کند ... فرزند و عیال و خانمان را چه کند --- دیوانه کنی هر دو جهان اش بخشی ... دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.دیونه که شدی مارو هم دعا کن .التماس دعا . یا علی مدد