سلام

يکی از دوستام ميگفت يک شب خيلی فکر کردم ببينم حسين عاشق زينب بود يا زينب عاشق حسين خوابيدم در رويا ديدم که آقا امام حسين ميدود وحضرت زينب به دنبال او اما مثل يک دايره ميدوند معلوم نبود که حسين به دنبال زينب ميدود يا زينب بدنبال حسين.

اين دو خواهر برادر بودن مثل خيلی از خواهر برادرها اما چگونه اينقدر عاشق همديگر؟

اين عشق را به نظر شما از چه کسی به ارث برده بودند ؟

آيا به غير از مادر وپدرشان؟

يکی از دوستان ميگفت بچه های تو چقدر دوستت دارند گفتم خيلی گفت اين عشق مادرشان هست که در آنها تجلی کرده وبعد از مدتها ديدم درست همان سخن است اين عشق را فرزندان از پدر ومادر به ارث ميبرند شما هرچقدر پدرتان را دوست داشته باشيد اين عشق از مادرتان به شما منتقل شده امتحان کنيد.

اما عشق دنيوی وعشق خدايی....

نظر بدين اما ساده

موفق باشيد و سبزو پايدار

يا علی

/ 2 نظر / 37 بازدید
omid

سلام .اول شدم.درباره ی عشق اين دو تاج سر کيهان و خلقت حتی ساده هم نمی شه حرف زد . بايد از عباس پرسيد .يا علی...

علیرضا باقریان

خسته نباشی آقا محمد جواد ، چاکرتيم ، مطلب امروزت رو خوندم با ما از عشق باز هم بگو.....