امشب خيلی بايد گريه کنيم چون بازم يک سال گذشت ما هنوز نقطه شروع هستيم بازم ميبينيم ويادآوری ميشه که چگونه ياری به آغوش معشوقش ميره وما بی نسيب از ديدار دوستيم .تسليت به همه عشاق به همه عاشقای ديدار دوست که درحسرت گوشه چشمی از او شب و روز ميسوزن

ياحق

/ 0 نظر / 39 بازدید