هوالحق

 

سلام

.....

برودراين بيابان جست وجوکن

                             ز هرخاکی کفی بردارو بو کن

ز هرخاکی که بوی عشق برخواست

                             يقين دان تربت ليلی همانجاست

...............

گمان کردی که ما ليلی پرستيم

                         که ما آن ليلای ليلی میپرستيم

 

ياعلی

 

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید
Agh Teymoor

in donbal gashtane mano az koja ovordi u? hala yekiyo 2tash pishkesh !!