هوالحق

با سلام

 

فرمودند و امر کردند که کوتاه بنویسم من نیز اطاعت از اوامر

 

میکنم چشم اینکه قبل از شروع بحث جواب دوستان را

 

مینویسم باشد که خدا از همه ما راضی و خشنود باشد .

 

اینبار چیزهائی که یاد دادید را مرور میکنیم :

 

1- عرفا گویند : اهل دل را دو خصلت باشد. دل سخن پذیر و

 

سخن دل پذیر پس باید یکی از این دو خصلت را داشته باشیم

 

ابتدا باید یاد بگیریم چگونه بیاموزیم مانند شاگرد سقراط که در

 

آب داشت خفه میشد

 

2- نیمه گمشده ما علت اصلی و اساسی حضور ما در جهان

 

است . به دنبال چه هستیم؟ نیمه گمشده شما چیست؟ هر

 

چه باشد،شما نیز همان خواهید بود!

 

3- بزرگی ما به هدفی است که در سر داریم و آن را می

 

جوییم.شما اکنون چه هدفی در سر دارید؟ به همان میزان

 

عظیم هستید!

 

4-خود آگاهی ، یگانه فرق بین انسان و حیوان است!

 

5- زندگی جامی است بلورین و لبریز از قطرات، تلاش،

 

مهربانی،سادگی،عشق، شکست، پیروزی،

 

/ 0 نظر / 40 بازدید