هوالباقی

اوست ماندگار مافانی

سلام

چه بگويم که بغير از خاموشی حرفی زيباتر نيست پس به همگان تسليت باد

اين غم اسف بار متاسفم

 

ياعلی

 

/ 5 نظر / 45 بازدید
امير حسين

قرار وبلاگی برايه کمک به زلزله زدگان بم به اميد حضور سبز شما بيايد دست به دست هم دهيم و فم از دست دادن عزيزان و بی سرپناهی را برايه هم وطنانمان اسان کنيم باشد که دوباره به کلمه انسان دوستی معنايی دوباره ببخشيم

امير حسين

قرار وبلاگی برايه کمک به زلزله زدگان بم به اميد حضور سبز شما............. بيايد دست به دست هم دهيم و غم از دست دادن عزيزان و بی سرپناهی را برايه هم وطنانمان اسان کنيم باشد که دوباره به کلمه انسان دوستی معنايی دوباره ببخشيم

مريم

و افسوس تنها کلامی است مانده است....