هوالحق

 

باسلام

 

در تمام روز فقط به يک مسئله فکر کردم تمام ذهنم را مشغول کرده

 

بود اونم تاثير چلوکباب کوبيده روی انسانها اولش خنده دار بنظرم

 

رسيد اما ديدم نه اين غذا يجورايی با غذا های ديگه فرق دارد اکثر

 

مردم دوستدارند اما اگر از کسی بپرسيد غذای مورد علاقه شما

 

بعيد ميدونم کسی بگه چلوکباب کوبيده با اينکه از نظر آماری بالاترين

 

 محبوبيت را دارد اما کسی نميخواد به زبان بيارد شايدم يادش ميره

 

اولين چيز فسنجون و قرمه سبزی است اما ماهيت اين دو

 

غذا ..............................با متن بالا يک مسئله ساده و شايد خنده

 

دار را به يک بحث فلسفی و شايد به نوعی عرفانی تبديل می

 

تونستيم يکنيم اين نوع نوشتن کار بعضی از نويسندگان ما هست

 

من در متن قبل منظورم اينگونه نوشتن بود نه ساده نوشتن وساده

 

 گفتن.........

 

 

سبز باشيد.

 

 

ياعلی

/ 1 نظر / 46 بازدید
حكيمه(مسافر غريبه)

سلام.فکر ميکنم من منظور متن قبليتون رو فهميدم.در واقع از اونچه که دوست نداری می نويسی يا از آنچه که دوست داری و بهش معتقدی نمی نويسی.اينم يه نوع تعبير از نوشته ی شماست!