هوالحق

 

سلام

 

سخنرانی در جمع سران کشورهای دنيا هم عالمی دارد چشمانت را ببند و فکر

 کن اگر تو آنجا بودی چی ميگفتی؟

 

ياعلی

/ 1 نظر / 40 بازدید
باران

اول چرا دلت گرفته؟بعدش من فرياد می زدم همين!