سلام

چرا سکس؟

ديروز که وبلاک های ديگران را ميديدم بيشترين وبلاک مال کسانی بود که در باره سکس نوشته بودن يا عکس سکسی داشتن چرا؟

جواب بده ميدونی چرا؟

مگه ما کمبود سکس داريم؟

شايد نميخواهيم به مسايل مهمتر فکر کنيم يعنی از سکس مهمتر در ايران نيست؟

تو چه فکری ميکنی؟

موفق باشی

/ 0 نظر / 45 بازدید