هوالحق

سلام

توازابديت هرچيز می آيی

ولحظه ها

باتو آغاز می شود

وزير افتاب

به جز چشمان روشن تو و

تکرار دستان من

هيچ چيز تازه نيست.

 

ياعلی

 

/ 1 نظر / 46 بازدید
سارا

چه شعر قشنگی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!