ياحسين(ع)

هوالحق

باسلام

ساقی یا بده جامی زان شراب روحانی

                        تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی

یاعلی

/ 1 نظر / 13 بازدید
جن گيران

ساقی بيا می بده نگو بسه هی بده پيمونه هامو نشمر جام پياپی بده کار من از يه پيک دو پيک گذشته ساقی خرابم بکن برس به داد اين دل شکسته غرق شرابم بکن ساقی فداتم امشب برس به دادم امشب سلام بعضی وقتا اينرو با خودم زمزمه می کنم اين شعر رو خيلی دوست دارم الان که مطلب شما رو خوندم يادش افتادم دست شما درد نکنه که سر زدين شما ما رو دعا کنين که ... يا علی مدد