ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

هرلحظهکه با هم بوديم جشنی بود عيد تجلی

ودر جهان من وتو تنها

همچون طوفانی سرمست فرود آمدی

بی حساب پله ها

ومرا ميان ياس های نمناک

به قلمرو خويش فراخواندی آن سو

آن سوی آينه

                                                            آلکساندرويچ تارکوفسکی

يک کلام کوتاه

چند نظر وچند تفکر بهتر از يک تفکر ونظر ميباشد همه ميدانيم .شما فکر نکنيد من تنبل هستم نه ولی نظرات شما برای من مهم هست من وقت ميگذارم ومينويسم مثل همه شما برای اينکه از شما چيزی يا بگيرم پس خواهش ميکنم فکر نکنيد من تنبل هستم واز شما ميخواهم ما را راهنمايی کنيد .

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir