ساده گفتن

ساده گفتن

 

 

هوالحق 

سلام

نميدونم ما اينجوری هستيم يا شما هم مثل ما هستيد يک زمانهای هست که بفکر دوستان ازدست داده خود می انديشيم يکی از آن زمانها عيد نوروز هست نميدونم چه خواسيتی داره بی اختيار آدم ياد کسانی می افتد که زمانی با هم بودن يا رفتن يا مردن اين حس نميدونم چرا بسراغ انسان می آيد ؟چی ميخواد از ما منظورش از اين ياد آوری چيست ؟ يک زمانی به ياد کسانی می افتی که به تو خيلی بدی کردن شايدم يک جورايی دلت براشون می سوزه ولی به يادشون هستی اما اين ياد آوری چی ميخواد به ما بگه؟ من که هنوز اين راز را نتونستم برای خودم حلاجی کنم کمک کنيد .

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir