ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

ميخوام اين بارم درد دل کنم اين دوتا نوشته را نا ديده بگيريد تو ی اين وبلاگ چون نميخوام ساده بگم حرف زدن ساده مشکله برای همين مطلب ميخوام از دل بگم بازم امروز مطلبی پيش آمد برای شما باز گو خواهيم کرد واما مطلب:
پرسيدم از دوستی که تو مرا خبر بده از خدای تعالی آيا او را ديده ای در هنگام عبادت او فرمود: من آنچنان نميباشم که عبادت کنم کسی را که نديده باشم!

پس اگر نبينمت ديگر نمی پرستمت ديگر دوستت نخواهم داشت تورا بايد من ببينم !من تو را نديدم؟ من تو را نبوسيدم؟ من تو را در آغوشم نفشوردم؟ نه باور کن نه چون هرگز من نميتواند تو را ببيند اين ما هستيم که تو را ميبينيم ميگويند منصور حلاج به هنگام ذکر در حلقه فرياد زد منم خدا هنگامی که از حالت جذبه خارج شد مريدان به او گفتند که دم می دادی ان الحق منصور آشفته شد وفرياد زد که ما کفر نگوييم دگربار چنين شد وبار دگر منصور فرياد بر آورد که منم خدا اينبار مريدان به او تذکر دادند واما منصور بگفت که راست است اين گفتار ومنم خدا آيا بغير از من کسی خدا هست؟ اين کلام منصور اورا تا به چوبه دار ببرد وزبان او رگهای پشت پا ودستان او را قطع کردند منصور هنگامی که از دهانش خون ميچکيد با خون وضو ساخت و دو رکعت نماز خواند وگفته اند بزرگان اهل طريق که نماز عشق دو رکعت است و وضويش خون است والا خون جايز نباشد اما کوته انديشان خون منصور را نجس خواندند واو را مرتد واما ميگويند که خون عاشق حلال است وپاک به هنگام موسم حج بنگر به حاجيان بدور خانه ای سنگی ميگردند وبه خانه سنگی رکوع وسجود ميکنند واما اگر اين خانه را از ميان برداری حاجی به چه کسی سجده ورکوع ميکند به خود همه به ديگری وسر اين معنا همين است که همديگر را دوست بداريد به همديگر احترام بگذاريد وهم سجده ورکوع کنيد همه خدا هستند وخدا همه اگر بدانيم کودکی با کفشهای پاره پيرزنی با چادر خاکی وپير مردی با کمری خميده خدای ماست با او چگونه برخورد خواهيم کرد ؟ واما ميفرمايد:پس اعراض کن ای رسول از آنکس که از ياد ما روی گردانيد ه است وغير از پست ترين زندگانی را نخواسته است. اينست آخرين درجه بلوغ ايشان ازعلم ودانش. آنها کسی را نميبينند بغير از خودشان وخود را خدای خويش نه خويش  ميشناسند ونه خدا را واما آنکه خدارا همه وخود را خدا ميداند بهترينمردم است .خواستم از شيخ حسن خرقانی بگويم اما باشد تا فرصتی ديگر .

پس تو هوی عشق مرا نخواهی پيدا نمود ماداميکه فانی درمن نشده باشی وفانی نشده ای ماداميکه صورت من به تو نظر نيفکنده است.

ياعلی

(اميد وارم کسل نشده باشی اين بار هم ما را ببخشيد )

+   معصومی ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir