ساده گفتن

ساده گفتن

 

 هوالحق

سلام

ميگن قطره آب خود بخود خيلی بی بنياد است و هيچ چيزی را نميتوان بر روی آب بنا نهاد اما ساختمان بدون آب هيچ است يا ساده تر بگم عنکبوت را ديده ای چقدر زحمت ميکشد تا دامی درست کند برای گرفتار کردن طعمه ومگسی يا پشه ای می آيد ودر اين دام می افتد واما اين دام چقدر بی بنياد است چقدر ضعيف وسست است بايد دميدن نفس انسان خراب ميشود وبعضی مواقع همين دام باعث مرگ عنکبوت ميشود فکر کن به اين موجود بعضی ها نه بيشتر افراد دام پهن ميکنن برای ديگران تا خود را ارضا کنند مثلاُ برای اينکه خود حب رياست دارن يا برای برای اينکه مال اندوزی کنن يا از عقل ومعرفت کسی بهره ببرن اما غافل از اين که اين دامها مثل همان دام عنکبوت است شايد مگسی بگيری يا پشه ای بدام تو بيافتد اما عاقبت چه خواهد شد؟ حيف حيف بقول  حافظ که ميفرمايد:

با مدعی مگوييد اسرار عشق ومستی

                              تا بی خبر بميرد در درد خود پرست

من ميخواهم حرف دل رابزنم اما نه ساده ببخشيد چند کلام حرف دل اما نه ساده برای اهل دل ميگم .

اين دسته وگروه می پندارند کارهای خوبی انجام ميدهند واعمالشان رنگ زيبايی وصبغه حسنه دارد. وبنابراين اصلاُ دنبال معالجه امراض نفسانی خود نمی روند چرا که خود را صحيح المزاج ومعتدل النفس ميدانند.وهمينطور در اين مرض مهلک باقی می مانند تا می ميرند.وگرنه اول مرحله مداوا ودرمان هردرد علم واطلاع بر آن درد می باشد.واما تمام کسانيکه در عالم وجود موجوديت دارند دنبال صيد ی می گردند . وفقط وفقط وباز فقط اختلاف وتفاوت ميان ايشان در کيفيت دامهايی است که می گسترند وشبکاتی است که در آن صيدشان را گرفتار می کنند.

واما عنکبوت او با اين خانه وآشيانه کار خلافی را مرتکب نشده است طبق سازمان تکوينی و وجودی وغرائز حياتی خود بدين عمل دست می آزد اين حيوان حيوان معصوم است واز حيطه وظيفه وسرشت خود تعدی وتجاوز ننموده است.اما ما انسانها که هيچگونه وظيفه ای نداريم ونه اينکه برای رزق خود دام پهن نميکنيم ما چرا؟ ما چرا؟

حيف نيست اين دو روز را اينگونه ميگزرانيم همين ديروز بود که رفتيم مدرسه کلاس اول وهمين روز بود که دیپلم به دست تو صف خدمت بوديم برای تقسيم شدن وهمين روز بود برای تز دادن دعوت از دوست وآشنا کرديم که بياييد ببينيد من چه کردم وهمين شب است که بدرود گوييم وبگزاريم اين زمين را برای صاحبانش وبرويم در جايگاه خودمان وآن هنگام است که افسوس مدرسه خدمت دانشگاه وشهر خود را ميخوريم که چگونه وبی جهت همه را بهدر داديم بهدر داديم ارزش دارد ؟ کار خوب خوب است اما ما چه کار بايد بکنيم وظيفه ما چيست در اين دو روز زندگانی ياری کنيد مرا

ببخشيد چند کلمه حرف دل زدم ببخشيد دلگير بودم از دست اين همه صياد بايد به يکی ميگفتم شما از همه به من نزديک ترين پس کمک کنيد ما را

ياعلی

 

+   معصومی ; ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir