ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

سلام

 

خيلی دلم گرفته برای کسانی ناراحتم که حتی نميدونن کی هستن کسانی که حتی نميدونن چرا بدنيا آمدن کسانی که نميرن دنبال پاسخها وفقط بدنبال سوال هستن وخودشونو با اين پاسخها بيشتر گيج ميکنن کسانی که هميشه بدنبال ۷۰ هستن نه ۱۰۰ مثل خود من منم بعضی مواقع راه را اشتباه ميرم اما اين خود ليلا هست که گوش زد ميکند ودوباره راه را نشان ميدهد من ممنون او هستم من خودم از همون آدمهای هستم که گفتم هيچ گاه دنبال پاسخ نبودم وهميشه تا مقداری رفتم درست بشم باز راه را اشتباه رفتم واما او بوده که به من نشان داده يکی ازدوستام ميگفت  يک شب خواب ديدم که شيطان يک زنجير پاره دستش هست به او گفتم اين چيه شيطان گفت امروز داشتم فلانی را از راه بدر ميکردم وبه دنبال خودم ميکشيدم اما در وسط راه اين زنجير را پاره کرد ودوباره به راه راست رفت گفتم خوب وقتی منم ميخوام به راه تو بيام با همين زنجير منم ميکشی شيطان ميخنده وميگه نه تو را با يک نخ نازک بطرف خودم ميکشم اما من ميدونم شيطان برای کشيدن من احتياج به اون نخم نداره چون تا چشمک بزنه دنبالش ميرم اما اين لطف ليلای ماست که جلوی ما را ميگيرد وبا عناوين مختلف مارا هوشيار ميکند پس شکرش را سجا ميارم  وتشکر ميکنم از تمام وجود تشکر ميکنم وميدونم اين از دعای پدر ومادر ماست بخدا بجون خودش بچه ها اين الکی نيست که نميزاره ما به راه ديگی بريم اين همون دعای پدر ومادر ماست اين همون پولی هست که پدرای ما برای بزرگ کردن ما خرج کردن يعنی پول حلال پول زحمت کشی پولی که نه با دلالی واحتکار بلکه با زحمت بدست آوردن ما  اول بايد از پدر ومادرا تشکر کنيم بعد خدا چون اونا باعث اين شدن که عشق خدا در وجود ما تبلور کنه وعشق او بالاترين عشقها باشه

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۱٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir