ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

بسيار بايد سفر تا مردی پخته شود اين سفر نه سفر پيمودنی يامسافرت

 نيست بلکه اين سفر سفر به درون خود وبه خودانديشيدن هست بااين

 حرفا ميخواهيم به خودمان تلنگر بزنيم نه کس ديگری من اين پند گويم تو

خود خواهی درسی گير يا که فراموش کن من ميگم تو گوش نکن اما تفکر

کن اگر مردی؟..... عمل کن

 

ياعلی

 

 

+   معصومی ; ٩:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٥
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir