ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

ميگن يک روز فرعون به حضرت موسی گفت فردا بريم کنار چشمه تو فرمان

 بده که چشمه ابش بند بيايد ومنم فرمان ميدهم چشمه آب حرف هرکدام

 ازما راگوش کرد او برحق است حضرت موسی گفت چشم من که به خدای

 خود ايمان دارم فردا خواهم آمد وبارديگر تو را رسوا ميکنم حضرت موسی به

 خانه رفت وراحت خوابيد اما فرعون آن شب شروع کرد به ناله وزاری به

 درگاه خدا وبا خدا راز ونياز کرد او ميگفت خدايا من ميدانم تو هستی وتو

 وجود داری ومن دروغ ميگويم اما اين مردم که ايمانشان به من هست باور

 ندارند واگر فردا آبروی من برود خيلی از اينها آنقدر به من ايمان دارند که گبر

 ميشوند وحتی از فرمان من هم اعطاعت نميکنند واينها کسانی هستند که

 اگر باور من نباشد چه بسا جنايتها ميکنند ولی باز قانون من هست که

 جلوی اينها را گرفته خدايا نگزار نا اميد شويم آبروی ما را بخر .

صبح هردو به کنار چشمه رفتن فرعون گفت به چشمه آب بند بيا آب چشمه

 بند آمد واو دوباره گفت به فرمان من آب بجوش از دل زمين وآب دوباره

 شروع به جريان کرد اينبار حضرت موسی گفت آب بند بيا اما آب همچنان

 جاری بود بار ديگر اما هيچ عکس العملی نشد بار ديگر هيچ ... حضرت

 موسی پريشان به کوه سينا رفت ودر آنجا از خداوند گله کرد ندارسيد از

 آسمان که ای موسی تو شب را راحت خوابيدی وفرعون از ما خواست وتا

 صبح به درگاه ما نيايش کرد مانيز مزد او را داديم .

پس نبايد بگوييم دعای ما مستجاب نميشود يا من هرچه دعا ميکنم خدا

 گوش نميدهد اين اشتباه هست مثل بچه ای ميماند که در عين

سرماخوردگی وتب از مادر خود ترشی ميطلبد مادر نميدهد معنی اين کار

 مادر اين هست که او بی رحم است نه او را دوست دارد وبه جان ميخرد

 غصه خوردن برای فرزند را ببين وقتی تو گريه ميکنی مادرت هم گريه ميکند

 اما ترشی را نميدهد چون تو را دوست دارد بدان تو غصه ميخوری خداهم

 غصه دار ميشود وتو گريان هستی خداهم منقلب ولی او ميداند کی بدهد

 به تو تا به زيان تو نباشد پس بدان هر زمانی که موقع دادن باشد خداوند از

 همه بخشنده تر هست حتی برای فرعون تو که عشق در سينه داری بدان

 که خدا در دلت خانه کرده پس ناراحت نباش ميگيری اما به موقع ولی

 خواهش ازمن نخواهيد اين داستانها را بگويم از کجا ميارم  شما اينگونه

 تصور کنيد که اين حرف حرف دل من هست نه کتابی نه دفتری چون

 سالهاست که کتاب ودفتر را سوزاندم ولی ساده بگم من عاشق خدا

 هستم ولی او ناز ميکند فقط دعا کنيد که منم لايق ديدارش بشم دعا کنيد

 چون ميترسم کم بيارم

 

ياعلی

 

 

+   معصومی ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٢٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir