ساده گفتن

ساده گفتن

 

 هوالحق

سلام

خدا وند متعال به بندگان ميگويد فقط حرف گوش کنيد فقط حرف من ولا غير

 هر کس اين کارا بکند هيچ غمی ندارد وبداند که رستگار هم در دنيا وهم در

 آخرت هست وخداميفرمايد مرا بخوان يا مرا صدا کن خداوند دوست دارد

 بگويی صدايش کنی دردت را با او درميان بگذاری پس مثل يک دوست يا

 مثل اينکه ميخواهی برای خودت بگويی بدونه هيچ کم وکاستی بگو درد

 دلت را اگر درمان نشد بعد ميگوييند که فرعون به حضرت موسی ميگويد بيا

 من وتو يک کار بکنيم تو به چشمه که در فلان منطقه هست بگو ديگر آبی

 از آن بيرون نياييد وبه ازن خدای تو آب آن خشک شود ومن هم اين کار

 راميکنم اگر چشمه حرف تورا گوش کرد تو حقی واگر حرف مراگوش کرد

 من حقم حضرت موسی که ايمان داشت به خود وخدای خود قبول کرد

 ورفت به خانه خودش وخوابيد تا صبح فردا که به سر آن چشمه برود وبه

 فرعون ثابت کند که اودرست ميگويد اما فرعون به پرستش خداوند مشغول

 شد وبهخدا خيلی ساده گفت که من ميدانم تو هستی ومن دروغ گو اما

 اين مردم نميدانند وبسياری از آنها آنقدر به من ايمان دارند ومقرور هستند

 که اگر ناتوانی مرا ببينند به موسی رو نمی آورند که هيچ کافر کافر ميشوند

 آنها به من اميد دارند نگذار آبروی من برود ومن پيش اين مردم شرمسار

 خدايا آبروی مرابخر وتا صبح گريه وزاری والتماس کرد صبح فردا موسی

 وفرعون با جمعيتی به آن چشمه رفتند فرعون رو به چشمه کرد وگفت ای

 چشمه بند بيا به ازن من آب بند آمد ودوباره گفت ای چشمه بجوش به ازن

 من وچشمه جوشان شد اينبار موسی گفت که ای چشمه نجوش به ازن

 خدای من اما آب چشمه همينجور شروع به فوران کرد باز موسی تکرار کرد

 اما آب چشمه بند نيامد بار سوم وبارها اما آب هيچگونه عکس العملی

 نشان نداد موسی ناراحت به کوه سينا رفت وگله از خداوند که آبروی من

 رفت چرا اينگونه شد ندارسيد که ای موسی تو شب را خوابيدی اما فرعون

 بيدار بود ومرا صدا ميکرد واز من خواست من هم به اودادم هرکسی کاری

 ميکند مزد آن را ميگيرد اما تو خوابيدی وکاری نکردی او فرعون بود وخدای

 کريم به او داد يعنی ما از او چه چيزی کمتر داريم آيا تا بحال خواستيم که به

 صلاح ما باشد ونگيريم ؟ اين سوال را بايد خودمان بگويم پاسخش را اما

 ساده ودر دلهای پاک وجواب آن را خود بفهميم در انديشه سبزمان ميدانيم

 که خدا مهربان هست پس چرا از اين مهر استفاده نميکنيم وبه دنبال

 ديگران هستيم (سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد........)ما ۱۰۰را داريم به

 دنبال ۹۰ ميگرديم.بايد به خودمان بخنديم

 

تا بعد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٢۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir