جواب یک سوئ تفاهم - ساده گفتن

ساده گفتن

جواب یک سوئ تفاهم

هوالحق

باسلام

محرم آمدم .

حلول این ماه را به تمام عاشقان حسینی تسلیت می گوییم.

یک زمانی که من خیلی جوان بودم بعد از خواند کتاب مغز متفکر جهان شیعه(نوشته حدود ۵٠ نفر از دانشمندان استادان و تاریخ نویسان غربی و مسلمان در مورد زندگی امام جعفر صادق(ع) هست) برایم این سوال پیش امد آیا این علم را ائمه دیگر نداشتند؟یا اینکه شجاعت امام حسین(ع) در وجود امام حسن(ع) نبود که ایشون صلح و آن امام جنگ را انتخاب کردند؟ یا حضرت علی(ع) بزرگتر هستند از نظر فکر و عملی یا امام هادی(ع) یا امام رضا(ع) حالا اینکه دوست گرامی ما فاطمه خانم فرمودند اینکه به حضرت عیسی(ع) میگوییم پیامبر عشق پس در وجود پیامبران دیگر این نبوده یا کمتر که نباید فقط به یکی از آنها اطلاق شود چرا که این اجحاف به دیگر پیامبران هست ولی ایا به راستی شجاعت امام حسین(ع) در وجود دیگر ائمه نبود؟ یا علم امام باقر در وجود دیگر ائمه(ع) نبود؟ بهتر می دانید که در هر زمان و در خور همان عهد باید پیامبران و ائمه خدا با مردم هم سو باشند باید امام حسن(ع) تن به صلح با معاویه می داد تا علویون پابرجا باشند و زمینه قیام امام حسین(ع) آماده شود اگر ان صلح اتفاق نمی افتاد قیام عاشورا بی معنی بود یک بار دوستی از من پرسید آیا اما حسین(ع) نمی دانست شهید می شود؟ آیا ایشان نمی دانستند چگونه به حریم ولایت هتک حرمت می شود؟و.... این سوالات باید با تحقیق و با اصول خود پاسخ داده شود خود شما دوستان بیشتر از من حقیر می دانید تمام این سوالات در ذهن همه ما رسوخ می کند و کسی که به دنبال جواب آن می رود تازه می فهمد چرا این همه اتفاق برای شیعه افتاده و چرا اسلام برترین دین و شیعه برترین مذهب است .

خوب هیچ کدام از پیامبران ما بر دیگری برتری نداشتند ولی هر کدام به مقتضیات محل زندگی و زمان خود دارای یک معجزه بودند مثلا حضرت موسی (ع) عصای خود را مار بزرگی میکرد! این کار را حضرت عیسی(ع) نمی توانستند انجام بدهند؟ یا حضرت محمد(ص) یا حضرت عیسی(ع) مرده را زنده میکردند. آیا حضرت محمد(ص) نمی تونستند؟ یا حضرت موسی(ع)نمی تونستند ولی در زمان حضرت موسی(ع)جادوگری و شعبده بازی رواج داشت و باید مانند آنها و چیزی بالاتر از آنها حضرت می اوردند تا مردم از طریق ان پی به قدرت خداوند ببرند و در زمان حضرت عیسی(ع) علم طب رواج داشت و سر امد این مداواها را ایشون انجام میدادند و در زمان پیامبر ما که همه شما می دانید شعر و ادبیات که سر امد آنها را به عنوان معجزه اوردند. پس همه انها می تونستند آن کار دیگر را انجام بدهند ولی مقتضیات زمان آنها به معجزاتی که داشتند بستگی داشت تا بیشترین تاثیر را داشته باشد.

ولی مقصود من از این که عیسی(ع) پیامبر عشق هست این نبود که پیامبران دیگر عشق نداشتند ولی در وجود ایشون متبلور و نمایان بود ایشون از شهوت نبودند حالا منظور از شهوت همان همبستری و جماع هست قبول ایشون از شهوت بوجود نیامده بودند و در وجود ایشون شهوتی نبود و اگر کسی را دوست داشت نه برای خود بلکه فقط برای آن حس خدائی که در وجود همه ما هست محبت و دوست داشتن را نسبت به دیگران داشتند .

باید من فقیر را ببخشید این درسی بود که خدمت شما استادان عزیز پس دادم.اگر باز هم نکته ای جا افتاده و ایرادی هست بفرمائید و راهنمائی کنید که ما همگی محتاج راهنمائی شما هستیم .

پ.ن:می دانید معجزه حضرت دانیال نبی(ع) رمل و اسطرلاب بود حضرت هر چه مردم را ارشاد میکردند گوش نمی د ادند حضرت از انها دلگیر شد و از ان شهر رفت به شهر دیگر خداوند این علم را توسط حضرت جبرئیل (ع) به او اموخت  (این علم از اشکال شانزده گانه بحث میشود و نتیجه آن استعلام از مجهولات احوال عالم است و موضوع آن اشکال شانزده گانه و هدف آن وقوف بر احوال عالم است ) ایشون در جائی مشغول انجام این عمل شدند و هر کس از آینده و غایب خبری می خواست و حتی چیزی را گم کرده بود حضرت به او نمایان میکرد خبر به پادشاه آن دیار رسید و پادشاه ، دانیال را به بارگاه خود دعوت کرد و بعد از امتحان از او به او گفت به من یاد بده. دانیال به پادشا ه و چهار درباری ان علم را اموخت تا آن ها در این علم ماهر شدند.

روزی دانیال (ع) به آنها گفت رمل بریزید ببینید آیا کسی هست که در این زمان پیامبر شده باشد آنها ریختند و گفتند: بلی هست.گفت:حالا بگویید او در کجا هست ؟آنها رمل ریختند گفتند در دیار ما گفت: او چه شکلی هست رمل ریختند و تمام مشخصات دانیال (ع) را دادند و همان زمان پادشاه و آن بزرگان به او گرویدند و دانیال را بر حق دانستند اما رمل بر چهار عنصر تکیه دارد:"آتش،باد،آب،خاک و هر کدام ترکیب می شود مانند (آبی،خاکی و بادی،آبی و......)و این ها را جماعت گویند بعد باید اعمالی شود و کم و زیاد به مثال اینکه آب و آتش نقصان دارند و خاک و باد سازنده تمام را جمع و تفریق کرده به شانزده خانه رسید و به مانندجدول چهار در چهار که مجموع شانزده شود. حالا اگر هر شکل یک نقطه فرد در اول باشد لحیان یا آتشی واگر در آخر باشد خاکی و اگر در وسط و در زیر دو نقطه  باشد آب و در آسمان بر روی دو نقطه بود هوائی ( بادی) واگر فقط دو نقطه باشد خاکی و در مواردی بادی اما آن خاکی بود چرا که میان اب و آتش سودی بر باد نباشد بر خلاف خاک و اگر قوت خاک بیشتر بود آن را خاکی خوانند .

خوب این شمه ای از رمل بود اگر بیشتر می خواهید باید جور هندوستان بکشید ولی باید این مطلب را بدانید که رمل از علم ستاره شناسی و علوم قریبه نشأت میگیرد و باید علم اعداد (ابجد-کبیره و صغیره) را بدانید ولی اگر اطلاعات بیشتر می خواهید من حقیر در خدمت به جهت پاسخ گوئی و یادگیری این علم باید با تزکیه نفس و قبول ریاضت باشد ما را دعا کنید .

یاعلی

+   معصومی ; ٩:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir