ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

باسلام

گفتیم که داشتن دوست بسیار مهم است ولی نه اینکه دوست مدام و در همه حال

 

با ما هست .پس باید در انتخاب او بسیار محتاط و بسیار دقیق باشیم . تاثیر

 

دوست همانگونه که شما دوستان فرمودید بسیار بر روح و حتی جسم انسان

 

تاثیر میگذارد وباعث تغییرات مثبت و منفی در وجود ما میشود پس دقیق بودن

 

بی مورد نیست وانبیا نیز بسیار سفارش کردند و مردان خدا در کوشه کنار

 

صحبتهایشان بارها به این مورد اشاره کرده اند .

  نیما یوشیج در جائی اشاره کرده:

یاد بعضی نفرات روشنم می دارد ، قوتم می بخشد ، راه می اندازد .

نام بعضی نفرات رزق روحم شده است ، وقت هر دلتنگی ، سویشان دارم

 

دست !

حال ببینیم مولا چه میگوید :

دوستانت بر سه گروهند:

دوست تو ، دوست دوست تو ، دشمن دشمن تو .

دشمنانت نیز بر سه گروهند :

دشمن تو ، دوست دشمن تو ، دشمن دوست تو !

خواندن داستان قبلی (شاهزاده کوچولو و روباه) و دقت و اشارات آن همه چیز

 

را در باره دوستی بیان کرده

 فکر نکنم دیگر جائی برای سخن گفتن داشته باشد شما دوستی خود را با هر

 

چه وهر که هست مقیاس کنید بااین نوشته تا دریابید قدرت عشق را .

واما دوست به مانند اینه ای هست شفاف که تمام خطاهای ما را به ما گوشزد

 

کرده ، در گوش جانمان میگوید(( هیچ لغزشی به خطا بدل نمی شود ، مگر ان

 

که کمر به اصلاح آن نبندی، اما خطا کردن یک کار انسانی است ولی تکرار آن

 

یک کارحیوانی است!))

هیچ وقت نباید این کلمه را بگویم یا به ان باندیشیم که: (( اگر کتاب زندگی چاپ

دومی داشت، هرگز نمی گذاشتیم این همه غلط تکرار شود!))

اما بازهم برای شناخت دقیق تر و شفاف تر دوست باید الگو داشته باشیم. اگر 

 

کسی به شما یک سیب بدهد و بگوید: این سیب گلاب است. شما ابتدا آن را بو

 

می کنید و به رنگ آن نگاه می کنید و می گویید: سیب گلاب بوی عطر می دهد

 

و آبدار و تازه است و با مقایسه آن می فهمید که آن سیب چون مشخصات را

 

ندارد ، سیب گلاب نیست ! در این جا داشتن الگو ضروری و اجتناب ناپذیر

 

است ! مولانا میفرمایند که:

بعضی باشند که سلام دهندو از سلام ایشان بوی دود آید !

وبعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی عود آید!

این را کسی دریابد ، که او را مشامی باشد !

- اما عرفا معتقد هستند که:همه چیز در رابطه با خدا معنا می دهد .((به

 

خصوص  دوست))

ولی باز سخن در مورد اهمیت دوست تمام نشده چرا که این بحث خیلی بیشتر

 از اینها مهم بوده و جای تامل بسیار دارد . پس اگر اجازه بفرمائید چون مطلب

زیاده نشود این باب را همینجا تمام کنیم و در پست بعدی الباقی مطالب را

بنویسیم و شما ما را از راهنمائی خود بی بهره نگذارید منتظر راهنمائیهای

ارزشمند شما یاران هستم . 

یاعلی

+   معصومی ; ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۸/۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir