قدم اول - ساده گفتن

ساده گفتن

قدم اول

هوالحق

باسلام

سوال من را خيلی از دوستان بدون جواب گذاشتند اما از چند تن از

فيلسوفان اين سوال شده و جوابهائی جالبی دادند مثلا ((اشو)) در جواب

گفته: اگر اتم اين همه انرژی در خود دارد هيهات انرژی نهفته  در انسان !

چه بگويم؟ از اين شعله حقير آگاهی انسان ! اگر روزی اين شعله حقير

شعله ور گردد . بی تردرد سرچشمه لايزال انرژی و نور خواهد بود . همين

گونه بودا بودا و مسيح مسيح شده است ! ((کلارنس بی گی مان ))

اعتقاد دارد: هيچ راه ميان بری وجود ندارد . هيچ چيز ارزان بدست نمی

آيد . و هميشه بهترين راه دشوارترين است !

اينکه با چشيدن طعم معنا و مفهوم زندگی و شناخت خويشتن خويش و با

بيدار شدن و رسيدن به حقيقت مانند : ((بودا)) و با رسيدن به خود آگاهی

مانند ((سارتر)) و شناخت مسئوليت خويش بايستی راه آتی زندگی خود را

انتخاب کنيم اما از آنجا که زندگی يک جاده يکطرفه است و فقط يک بار

حق انتخاب داريم بايد به عظمت و اهميت وضعيت خويش برای انتخاب پی

ببريم . دکتر می فرمايند زندگی يک سه راهی دارد پليدی ! پاکی ! پوچی!

حال بايد تو انتخاب کنی اما برای انتخاب راه بايد مقصد را در ذهن خويش به

تصوير بکشيم . ما کی هستيم؟ کجا می خواهيم برويم؟ و برای چی ؟

يقينا با تصوير ذهنی که از خويش داريم فردای خود را می سازيم و در اين

راه بايد دلهره داشته باشيم اما نگران نباشيم چرا ؟ چون امروز فردائی

ست که ديروز نگرانش بودی ! و بايد شجاعانه حرکت کرد و اولين گام را

مردانه و شجاعانه برداشت چراکه (( بزرگترين کارها با کوچکترين گامها

شروع شده و سخت ترين گام اولين گام است !)) به قول ويليام فاکنر :

مردی که کوهی را جابجا ميکند با برداشتن سنگهای کوچک آغاز ميکند .

اما بايد دانست شايد تا به حال خسته افسرده و شايدم شکست خورده

شده باشيد در اين راه راه عشق را منظورم هست اما بايد بدانيد ناکامی

يعنی تاخير نه شکست! مسير انحرافی موقت است نه کوچه بن بست !

دوستی ميفرمود: سرانجام دريافتم که در قلب زمستان تابستانی

شکست ناپذير در درونم وجود دارد !

ودر انتها بايد بدانيم که اگر خم شديم هرگز خرد نخواهيم شد .

اما در اين راه گفتيم شجاع باش و نترس اما شجاعت يعنی چه؟

اين را برايم بنويسيد که شجاعت را چگونه معنی ميکند شجاعت و ترس را

و يک راهنمائی اينکه: شجاعت و ترس دو صفت متضاد يکديگرند بايد ابتدا

طعم اين واژگان را بچشيم و بعد پاسخ دهيم به اين کلمات بانديشيد و برايم

بنويسيد منتظرم .

اما حرف دال :

داغ درد و دريغ بر پيشانی دل دارد

از دوری دلبر!

اگر حضرت عشق دستی بر دلت کشيد .

درخشش نور را در دل می بينی !

سپس

دف زنان و سماع کنان

به

ديار دلبر که مان

دهکده دلدادگی است گام می گذاری !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما را دعا کنيد ملتمس به دعا هستيم .

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir