ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

دوستان گلم اينبار فقط معنی چند آيه از سوره رعد يعنی آيه های ۱۹ تا ۳۰ را

مينويسم اگر مرد عمل نيستی که من يقين دارم همه شما که دوستان عزيز

وگل بنده هستيد مرد عمل هستيد اما اگر کسی خواند و مرد عمل نبود فقط

چند دقيقه تفکر کند در باره کلمات اين آيات چند دقيقه تفکر نظرات شما برايم

ارزشمند است پس من را بدون بهره از خودتون ترک نکنيد و راهنمائی بفرمائيد

 و نظر بدين اين آيات تماما همه طريقت را در خود دارد و جواب هزاران سوال

 را در خود دارد چند دقيقه به کلماتش فکر کن و ببين خودت کجای کاری :

          بنام خداوند بخشنده مهربان

آيا مسلماني كه به يقين ميداند كـه اين قرآن به حق از جانب خدا بـر تو نازل

 شده است ‌‌‌[ و از آن كـسب عـلـم و حـكـمت و سعادت مي كـند ] مقامش

نزد حق با كافر نا بيناي جاهل يكسان است؟

و تنها عاقلان  متذكر اين حقيقتند تنـها عاقلانند كه هم به عهد خدا وفا ميكنند

و هم پيمان حق را نمي شكنند

و هم آنچه را خدا به پيوند آن امر كرده [مانند صله رحم و دوستي پدر و مـادر و

مـحـبـت اهـل ايـمـان و حـفـظ عـهـد و پـيـمـان بـا خـدا و خـلق و راسـتـگويـي

و غـيـبت نكردن و مسخره نكردن و چـشم نداشتن به مال و ناموس ديگران]

اطلاعت ميكنند

و از خدا مي تـرسـند و از سختي هنگام حساب مي انديشند و هم در طلب

رضاي خدا راه صبر پيش ميگيرند و نماز بپا ميدارند

و از آنچه نصيبشان كرديم به فـقـرا پـنهان و آشكارا انفاق مي كنند و در عوض

بديهاي مردم نيكي ميكنند

اينان هستندكه عاقبت منزلگاه نيكو يافتند كه آن منزل بهشتهاي عدن است

كه در آن بهشت خود و همه پـدران و زنـان و فـرزنـدان شـايـسـته خويش داخل ميشوند

درحالي كه فرشتگان بر [تهيت] آنها از هـر در وارد ميگردند و [مـيگويند] سلام

 بر شما كه [در طاعت و عبادت خدا و رنج و آلام عالم] صبر پيشه كرديد تا

عاقبت منزلگاه نيكو يافتيد

و آنانكه پس از پيمان بستن [ با خدا و رسول] عـهد خـدا شـكسـتـنـد و هم

آنچه خدا به پيوند آن امر كرده [مانند صله رحم و دوستي علي (ع) و مؤمنان

 و اولياء خدا ] پاك بريدند

و در روي زمين فساد و فـتـنه بـرانـگيـختـنـد ايـنان را لعن خدا و منزلگاه عذاب

دوزخ نصيب است

خدا هر كه را خواهد فراخ روزي و هر كه را خـواهـد تنگ روزي گردانـد و[ اين

مردم كافر] به زندگي و متاع دنيا دلشادند در صورتيكه دنيا در قبال آخرت متاع

 ناقابلي بيش نيست

كافران ميگويند چرا آيات و حجت قاطعي از خدا بر [ اثبات نـبوت] او نازل نشد

[ اي رسول ما ] تو به آنها بگو كه [ حـجت قـاطـعـي مـانـند قرآن و معجزات

 ديگر آمد اكنون ] 

خـدا هر كه را خواهد گـمـراه و هـر كـه را بـه درگـاه او تـضرع و انابه كند

هدايت ميكند. [ چه اشخاصي بدرگاه خدا تضرع و انابه ميـكـنـند؟ ] آنها كـه بـه

 خدا ايمان آورده دلهاشان بياد خدا آرام مي گـيـرد  [مـردم] آگـاه باشيد كه

تنها ياد خدا آرام بخش دلها است

آنها كه به خدا ايمان آورده به كارهاي نيكو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام

نيكوي آنها

[ اي محمد (ص) ] ما تو را به رسالت ميان خلقي فرستاديم كه پيش از اين

هم پيغمبران و امتهاي ديگر بجايشان بوده و درگذشتند[امر تازه اي نيست كه

ترا به رسالت فرستاديم ] تا بر امـت آنـچه [ از معارف الهـي] از ما به وحي بر

تو رسد تلاوت كني و به مـردمـي كـه بـه خداي مهربان كافر ميشوند بگو او

خداي من است و جز آن خدايي نيست و من بر او توكل كرده ام و روي اميدم

بسوي اوست.

مارا نيز از دعای خير بی بهر نگذاريد .

 

ياعلی

 

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۱٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir