ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

باسلام

 

چو رسی به تور سينا ارنی بگو بگذر

 

                                     که نه ارزد اين تمنا به جواب لنترانی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چو رسی به تو سينا ارنی بگو مگذر

 

                                   که به ارزد اين تمنا به جواب لنترانی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تو که با منی هميشه تو که پيش منی هميشه

 

                                                 که لنا چه لنترانی

 

حضرت موسی عمرانی با اصرار بنی اسرائيل به کوه سينا مشرف

شدند و درخواست کردند از حق که سيمای خود را به او نشان دهد

 و او سيمای خدا را برای بنی اسرائيل به تصوير بکشد و يا توصيف

کند خداوند فرمودند تو هنوز ظرفيت نداری و بايد مراحل را کامل کنی

 تا بتوانی با چشم دنيوی ببينی و خودی نشان نداد .

در بالا شاعر اول به گونه ای توصيف ميکند و شاعر دوم به گونه

متفاوت و سومی هم ديوانه ای هست که نه شاعرست و نه عاقل

 منظور از گفتن اين حکايت اين است که زمانی هم مردان خدا

فراموش ميکنن يا نه يادشان هست اما تمنای بی جائی دارند ؟

اشعار را دوباره بخوانيد و ببينيد شما از کدام گروه هستيد؟ ما را دعا

کنيد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir