ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

باسلام

 

ميخوام يکی از رازهای آفرينش را بگويم دقت کنيد اگر نکته دان

باشيد ميفهميد و ميدانم همه کسانی که اين صفحه را ميخوانن  از

ديدی متفاوت برخوردار هستند و اگر باور نداريد خود شما به وبلاگ

اين دوستان سر بزنيد فرق اساسی دارد با وبلاگهای ديگر همه

باريک بين و نکته سنج هستند گوش دل را فراده تا بگويم:

کودک در حياط توپ بازی ميکرد مادر ميگويد حياط جای توپ بازی

نيست شيشه ميشکند گلدان ميشکند  توی کوچه توپ بازی کن

کودک دوباره مشغول بازی و بی  اعتنا به حرف مادر باز مادر اينبار با

فرياد توپ بازی نکن برو تو کوچه کودک لحظاتی می ايستد ولی باز

بازی ميکند توپ ميخورد به شيشه و ميشکند .مادر فرياد ميزند اگر

به بابات نگفتم شب که آمد ميگويم تا حسابت را کف دستت بگذارد .

شب که پدر می آيد مادر ميگويد اين بچه بچه خوبی نيست! حرف

گوش نميدهد! نافرمانی ميکند ! شيشه را شکست ! پدر عصبانی

کمر بند را از کمر باز ميکند بچه را به اطاقی ميبرد در را قفل ميکند

بچه شروع ميکند به التماس ما در نيز تاب ندارد از پشت در شروع

ميکند به التماس اينبار من ضامن ميشم اين دفعه رو نزن ديگه قول

ميده بچه خوبی باشه  کودک دوباره با التماس ميگويد بابا اشتباه

کردم بابا ديگه اينکار را تکرار نميکنم پدر بی توجه ميايد جلو کمر بند

را توی دستش صفت ميکند ميبرد بالا بچه ميبيند هيچکاری نميتواند

بکند داد ميزند بابا ديگه توپ بازی نميکنم تو حياط بابا درسهامو خوب

 ميخونم! احترام به مادرم ميزارم اما پدر دارد ميايد جلو  صدای مادر

از پشت در و التماس کودک اثری ندارد در يک لحظه بچه خودش را

می اندازه توی آغوش پدر و پدر را بغل ميکند شروع ميکند به

بوسيدن او  دستانش را حلقه ميکند دور کمر پدر و ميچسبد به او  

پدر شل ميشود پدر آرام ميگيرد اشک در چشمانش حلقه ميبندد او

نيز منتظر اين حرکت بود او نيز نميخواست کودک را آزار بدهد ولی

ميخواست حرکتی از طرف کودک ببيند .

حالا ما هم تو بغل خدا هستيم و ميخواهيم ببوسيمش يعنی دلش

مياد؟  خدا از پدر به ما نزديکتر است و او دنبال بهانه ميگردد تا

گناهان ما را ببخشد شب قدر شبهای ماه رمضان عيد فطر و غدير و

 قربان ماه محرم همه را گذاشته برای بهانه های ما او ما را خيلی

دوست دارد اين ما هستيم که نميفهميم و خيال ميکنيم او خيلی دور

است اما او پيش ما ودر کنار ماست کافی است بغلش کنيم به

همين راحتی .

 اگر حالی به شما دست داد ما را هم دعا کنيد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir