ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

با سلام

 

عيسی ابن مريم را ميگويند پيامبر عشق چون او از شهوت بوجود

 نيامده بود و شهوت در او جايی نداشت برای همين عشق او يک

 رنگ و ساده بود او عاشقی واقعی بود نه از روی شهوت (مال و

جان و جسم..) عيسی را به عشق ميشناسند و عشق را به عيسی

اين عيد را به تمامی عشاق تبريک ميگويم مبارک باشد

 

و اما بعد : فرمودند بزرکترها که بيشتر بنويسم من برای کسانی که

مشتاق هستند ايميل ميزنم و با ايميل پاسخ ميدهم بگذاريد اين

صفحه ساده باشد ساده بگوييم و ساده ها را دوست داشته باشيم

( ميگويند خدا زيبا رويان را دوست دارد . رندی پرسيد تکليف زشت

رويان چه ميشود . حکيمی پاسخ داد خداوند زشت نيافريده تا زشت

 را دوست نداشته باشد از ديد خداوند همه زيبا هستند همانگونه

که از ديد  مادر  تمام فرزندان زيبا هستند خود شما ديده ايد بچه ای

زشت و کثيف کنار خيابان اما مادرش آنچنان او را بغل ميکند و

ميبوسد تو گويی غنچه ياسی را ميبويد . از دريچه چشم مادر  زيبا

ترين بچه همان کودکی است که در بغل اوست ) پايدار و سبز باشيد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir