ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالعلیم

 

باسلام

 

 

در جواب سوال یکی از دوستان که ایمیل زده بودند مجبور شدم مطالبی را توضیح

 

بدهم این مطلب برای همه مفید است (البته این نظر اینجانب میباشد ) اما دانستن آن

 

 بی فایده نیست برای یکبار خواندن ارزش دارد .

 

انسان میتواند عصاره جاویدان و بهشت آسا را در همین جسم ضعیف خود بیابد و

 

بیهوده به دنبال ابزار خارجی ومتحرکات نگردد برای مثال مطلب فوق را عرض میدارم

 

 که:

 

علمای متافیزیک بر این باور هستند که هفت مرکز مهم وجود دارد که با شناخت این

 

 هفت نقطه انسان تمام پیرامون خود را بسان مومی در دست دارد  مکان این نقاط در

 

 بدن عبارت است از:

 

1-  در پایین ستون فقرات و مانند ماری است که بدور خود پیچیده

 

2-  ماده ای که بین مهره های میباشد و بسان آب است

 

3-  ناف  دارای مادهای است که بسان آتش عمل میکند

 

4-  در قلب نقطه ای است که قرارگاه جان و روان میباشد و بسان هوا عمل میکند

 

5-  در گلو واقع است در انتهای گلو ونشانه اثیر میباشد

 

6-  در بین ابروان میباشد و مقر نیروی شناخت و خودآگاهی میباشد

 

7-  جایگاه روح که هر انسانی خود باید بدان برسد و بسان نیلوفری است هزار

 

 برگ

 

انسان با آگاهی و تسلت بر این نقاط و مراکز به عوالم بالاتر آگاهی پیدا میکند و

 

میتواند شناخت بیشتر و بهتری از دو عالم داشته باشد و اما شناخت این نقاط

 

مستلزم ریاضت  است ریاضتی که با صبر شروع میشود و با مرگ به اتمام میرسد

 

مرگ وجودی نه مرگ ظاهری مرگی که انسان وجود خود را از بین ببرد و خودی

 

 نبیند و هر چه ببیند هو باشد و بس  باید دوستان ببخشند این حقیر تا آنجا که

 

توانستم ساده نوشتم اگر باز نقطه کوری در این نوشته وجود دارد بفرمایید تا در

 

 همینجا یا بصورت ایمیل برای شما بیشتر توضیح بدهم و اما هفت چیز است که

 

انسان را به نقطه اوج میرساند و سکوی پرتاب برای انسان میباشد اما اجازه بدهید

 

 در وقتی دیگر توضیح بدهم .

 

 

یا علی

 

 

+   معصومی ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٩/۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir