ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

 

جان انسان چقدر عزيزه به خدا قسم آدمايی را ديدم که گفتن زندگی

 را نميخوام دوست دارم بميرم اما وقتی نزديک مرگ شدن چنان لرزه

ای گرفتن چنان اشکی ريختن که نگو و نپرس خودم بيشتر از ۶ يا ۷

تا از دوستانم را بردم بيمارستان چون خود کشی کرده بودند اما فقط

يکی را ديدم که واقعا خودکشی کرد ۱۰۰ تا قرص خورد نفت رو

خودش ريخت روی پشت بام و آتيش زد خودشو بعد از پنج طبقه

پرت شد روی آسفالت فقط همين يک نفر را ديدم که واقعا خود

کشی کرد اما خدا وکيلی وقتی آدم قرص ميخوره يا طناب به دور

گردنش ميبنده بازم اميد داره يکی به فريادش برسه اما کسی که با

۵۰ کيلو مواد منفجره به قلب دشمن ميزنه بايد چه جور انسانی

باشه ؟ يا اصولا انسان هست يا نه؟

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۸/٢٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir