ساده گفتن

ساده گفتن

نقل قول

هوالحق

باسلام

این نوشته ها را در یک وبلاگ دیدم برام جالب بود گفتم شما هم بی نصیب نباشید.

به خدا می گم سلام؛ میگه صدتا سلام. به خدا میگم دوستت دارم؛ می گه من عاشقتم. به خدا می گم اجازه می دی پاتو ببوسم؛ میگه بیا در آغوشم. به خدا می گم خدا راه رو نشونم بده؛ می گه بیا کولت کنم. به خدا می گم روزی من رو قطع نکن؛ میگه بیشترم می کنم. به خدا می گم دستمو بگیر، کمکم کن؛ می گه بیا برسونمت. به خدا می گم منو می بخشی؛ می گه بخشش که سهله، عوضش ثوابم می دم. به خدا می گم دو دو تا؛ می گه هشت تا! خـــدا هـمه چـیـز اســت و هــمــه چـیــز در خـداســـت

دانایی را پرسیدند: چه وقت برای ازدواج پایدار مناسب است؟ دانا گفت: زمانی که شخص توانا شود! پرسیدند: توانا از لحاظ مالی؟ جواب داد: نی! گفتند: توانا از لحاظ جسمی؟ گفت: نی! پرسیدند: توانا از لحاظ فکری؟ ... جواب داد: نی! پرسیدند: خود بگو که ما را در این امر دیگر چیزی نیست! دانا گفت: زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید که اگر تا دیروز نانی را به تنهایی می خورد امروز بتواند آن را با دیگری نصف نماید بدون آنکه اندکی از این مسئله ناراحت گردد.

یاعلی

+   معصومی ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir