ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

سلام

 

متشکرم از لطف دوستان و راهنمايی که کردند و سعی ميکنم انجام بدهم .

اما بعد .... در اين دنيای پوچی که همه به دنبال سود خودشون هستند آيا

گوش شنوايی برای درد دل کردن يک عاشق بيچاره هست؟ آيا داد دل ما را

کسی ميشنود ؟فرياد ميکند اين دل اما فرياد رسی نميبيند .

 

امان از ست دل امان امان ......

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/٢۳
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

باز باران با ترانه .....

 

هروقت به اين شعر فکر می کنم ياد غم وقصه هام می افتم شعری هست

که برای شما ياد چيزی يا کسی را تازه کند شعری مثل شعر بالا که تقريبا

همه بلد هستند؟ خوشحال ميشم برای منم بخوانيد

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

باسلام

 

حلول ماه مبارک رمضان بر روزه داران و شب زنده داران مبارک باد

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱۳
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

معنی ريزش در تمام مراحل زندگی فرق ميکند مثل خيلی چيزهای ديگر که

در بچگی يک مفهوم دارد و در جوانی و نوجوانی يک مفهومی و در مسنی و

کهولت مفهومی ديگر .

 

ريزش خيلی مفهوم دارد و شايدم بتنهايی هيچ مفهومی اما بدون هيچ

پسوندیو يا پيشبندی چه چيزی و يا چه مفهمی را برای شما دارد ؟

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذر کردم

 

يعنی ميشود يک شبی دست در دست هم در آن کوچه قدم بزنيم ؟ يعنی ما لياقت

 داريم . اما جای شکرش باقی ست که هنوز راه ميدن از آن کوچه گذر کنيم هنوزم

يک جورايی هوايی ميشيم بازم بوی باروت و سوت خمپاره را ميشنويم خدايا اينا رو از

ما نگير تا مثل بعضی ها از همه چيز بگذريم و منافع خودمون را ترجيح بديم به ياری

دوستان

 

سبز باشيد پايدار

 

ياعلی

 

+   معصومی ; ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۳
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir