ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

 

سلام

 

مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد

 

                                         ونفاس خوشش بوی کسی می آيد

 

مبارک باشد ....

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٢۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

سخنرانی در جمع سران کشورهای دنيا هم عالمی دارد چشمانت را ببند و فکر

 کن اگر تو آنجا بودی چی ميگفتی؟

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٢٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد

 

                وآنچيز که خود داشت ز بيگانه طلب ميکرد

 

 برقرار باشيد و خود تون باشيد

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٢٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

ميلاد امام حسين حضرت امام سجاد و قمربنی هاشم مبارک

 

ياعلی

+   معصومی ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

باهم بخنديم نه به هم............

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱٤
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

ساده بودن ساده ديدن ساده انديشيدن ساده گفتن که خيلی

 مشکله.......

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

سلام

 

اين نيز بگذرد........

 

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۸
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

در تمام روز فقط به يک مسئله فکر کردم تمام ذهنم را مشغول کرده

 

بود اونم تاثير چلوکباب کوبيده روی انسانها اولش خنده دار بنظرم

 

رسيد اما ديدم نه اين غذا يجورايی با غذا های ديگه فرق دارد اکثر

 

مردم دوستدارند اما اگر از کسی بپرسيد غذای مورد علاقه شما

 

بعيد ميدونم کسی بگه چلوکباب کوبيده با اينکه از نظر آماری بالاترين

 

 محبوبيت را دارد اما کسی نميخواد به زبان بيارد شايدم يادش ميره

 

اولين چيز فسنجون و قرمه سبزی است اما ماهيت اين دو

 

غذا ..............................با متن بالا يک مسئله ساده و شايد خنده

 

دار را به يک بحث فلسفی و شايد به نوعی عرفانی تبديل می

 

تونستيم يکنيم اين نوع نوشتن کار بعضی از نويسندگان ما هست

 

من در متن قبل منظورم اينگونه نوشتن بود نه ساده نوشتن وساده

 

 گفتن.........

 

 

سبز باشيد.

 

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

 

باسلام

 

در تمام روز فقط به يک مسئله فکر کردم تمام ذهنم را مشغول کرده

 

بود اونم تاثير چلوکباب کوبيده روی انسانها اولش خنده دار بنظرم

 

رسيد اما ديدم نه اين غذا يجورايی با غذا های ديگه فرق دارد اکثر

 

مردم دوستدارند اما اگر از کسی بپرسيد غذای مورد علاقه شما

 

بعيد ميدونم کسی بگه چلوکباب کوبيده با اينکه از نظر آماری بالاترين

 

 محبوبيت را دارد اما کسی نميخواد به زبان بيارد شايدم يادش ميره

 

اولين چيز فسنجون و قرمه سبزی است اما ماهيت اين دو

 

غذا ..............................با متن بالا يک مسئله ساده و شايد خنده

 

دار را به يک بحث فلسفی و شايد به نوعی عرفانی تبديل می

 

تونستيم يکنيم اين نوع نوشتن کار بعضی از نويسندگان ما هست

 

من در متن قبل منظورم اينگونه نوشتن بود نه ساده نوشتن وساده

 

 گفتن.........

 

 

سبز باشيد.

 

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/٢
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

باسلام

 

هرچند کوتاه اما قابل فهم

 

نوشته های بعضی از دوستان را ميگم  اما بعضی از

 

عزيزان زياد و بدون محتوا واسرار دارند  که مطالب من را

 

 بخوان و در معضورات پيامی خوش آيند ايکاشک از نقد

 

گله مند نبوديم ............

 

 

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir