ساده گفتن

ساده گفتن

 

هوالحق

سلام

مانده.. درمانده..

کلماتی که آشنا هست برای نسل جديد ما برای آينده سازان فردای ايران...........

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هو الحق

بی سبب دل را مرنجان از قضا نتوان گريخت

                                       نوش جان بايد نمود حق هرچه در پيمانه ريخت

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٥/۳٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

 

هوالحق

سلام

بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود.

 

ياعلی

+   معصومی ; ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٥/٢٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir